SPOTKANIE W SPRAWIE NOWEGO PROJEKTU TRANSGRANICZNEGO

 INTERREG

31 lipca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Żywcu z przedstawicielami Žilińskiego Województwa Samorządowego oraz gminy Oravské Veselé w sprawie przygotowania nowego transgranicznego projektu pn. „Drogi łączące Powiat Żywiecki i Žilinský samosprávny kraj z siecią TEN-T”.

Partnerzy projektu omówili zakres i lokalizację prac inwestycyjnych w kontekście zapotrzebowania grup docelowych projektu oraz wymogów programowych, przyjęto okres realizacji, ustalono budżet, jak również zarys współpracy w przyszłej perspektywie finansowej.Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: SPOTKANIE W SPRAWIE NOWEGO PROJEKTU TRANSGRANICZNEGO