Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

75 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO – TEST SYREN

 

Zespół Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żywcu informuje, że w dniu 1 sierpnia  2019 r. o godzinie 1700 zostanie przeprowadzony krajowy trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W związku z powyższym o w/w godzinie, zostanie uruchomiony sygnał alarmowy  oznaczający odwołanie alarmu - dźwięk ciągły trwający trzy minuty na terenie całego powiatu.

Informacja na temat treningu syren alarmowych przekazywana jest na podstawie § 8 punkt 3 oraz § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96).


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: 75 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO – TEST SYREN