Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

WYŁOŻENIE DO WGLĄDU PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO Z MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW (Obręb ewidencyjny: Łodygowice, Żywiec)

 

Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żywcu informuje o wyłożeniu od 08 – 29 sierpnia 2019 r. do wglądu osób zainteresowanych, projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych:

  • Bierna, Łodygowice, Pietrzykowice i Zarzecze z jednostki ewidencyjnej Łodygowice,
  • Moszczanica, Oczków, Oczków ad Żywiec, Pietrzykowice ad Żywiec, i Zadziele ad Moszczanica z jednostki ewidencyjnej Żywiec,

Szczegóły w załączniku poniżej.


Załączniki:


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: WYŁOŻENIE DO WGLĄDU PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO Z MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW (Obręb ewidencyjny: Łodygowice, Żywiec)