Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

ZAKOŃCZONO REMONT USZKODZONEGO ODCINKA DROGI POWIATOWEJ W JUSZCZYNIE

 

Powiat Żywiecki zakończył remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1428 S Żywiec – Trzebinia – Juszczyna w miejscowości Juszczyna.

Zakres zadań obejmował między innymi: umocnienie rowów drogowych, umocnienie poboczy korytkami ściekowymi, wyrównanie istniejącej podbudowy oraz nawierzchnię asfaltową o długości 540 m.

Zadanie zrealizowano w ramach usuwania skutków szkód i powodzi. Dotacja na ten cel przekazana została z budżetu państwa. Koszt inwestycji wyniósł 432 tys. zł w tym 20% ze środków Powiatu Żywieckiego.Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: ZAKOŃCZONO REMONT USZKODZONEGO ODCINKA DROGI POWIATOWEJ W JUSZCZYNIE