Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

WYSOKOŚĆ KWOTY GRANICZNEJ NALEŻNEGO PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2019 ROK

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 lipca 2019 roku. (M.P z 2019 r. poz. 697) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za 2019 rok od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 3454 zł.

mat.pras. KRUS

Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: WYSOKOŚĆ KWOTY GRANICZNEJ NALEŻNEGO PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2019 ROK