Komenda Powiatowa Policji w Żywcu otrzymała wyjątkowe wyróżnienie. Za szczególną działalność na rzecz rozwoju i promocji Miasta Żywca została wpisana do Złotej Księgi Miasta. Akt dokonania wpisu odebrał szef żywieckich policjantów mł.insp. Michał Łukasik na uroczystej Sesji Rady Miasta.

Policjanci pełniący służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu na co dzień pilnują bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Interwencje, zabezpieczenia imprez sportowych czy muzycznych, a także dbałość o bezpieczeństwo na drogach to zadania wynikające z ustawowych obowiązków Policji. Jednak żywieccy policjanci wychodząc poza te zadania angażują się także w działalność na rzecz rozwoju i promocji Miasta. I właśnie za tą aktywność zostali uhonorowani wpisem do Złotej Księgi Miasta. Akt dokonania wpisu, z rąk Burmistrza Miasta Żywca Antoniego Szlagora, odebrał szef żywieckich policjantów mł.insp. Michał Łukasik na uroczystej Sesji Rady Miasta. Dla żywieckich policjantów wyróżnienie to jest tym bardziej szczególne, bowiem przypada na obchodzony w tym roku Jubileusz setnej rocznicy powstania Policji.

  • Komendant odbiera akt wpisu
  • komendant odbiera akt wpisu
  • akt wpisu