Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

KONWENT BURMISTRZA I WÓJTÓW POWIATU ŻYWIECKIEGO W JELEŚNI

 

10 czerwca br. w Jeleśni odbył się Konwent Burmistrza i Wójtów Powiatu Żywieckiego, któremu przewodniczył Starosta Żywiecki Andrzej Kalata.

W konwencie uczestniczyli również: Poseł RP Kazimierz Matuszny, Wicestarosta Żywiecki Stanisław Kucharczyk, przedstawiciele PGW Wody Polskie Radosław Radoń i Maria Wisińska-Kurz oraz Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Rafał Malec.

Spotkanie rozpoczęła dyskusja dot. zajęcia stanowiska wobec apelu Burmistrza Miasta Żywca dotyczącego funkcjonowania poczekalni dworca autobusowego w Żywcu. Przedstawicie gmin wyrazili obawy co do zasadności i podstaw prawnych partycypacji w kosztach utrzymania przystanku na terenie Miasta Żywca. Przepisy nakazują utrzymanie każdej gminie tego rodzaju przystanków na swoim terenie. Równocześnie podkreślano, że za wjazd na przystanek w Żywcu wszyscy przewoźnicy ponoszą każdorazowo opłatę z której to właściciel terenu powinien sfinansować dłuższe godziny pracy poczekalni. Jednocześnie Starosta Żywiecki podkreślił, że Powiat nie uzyskuje przychodu z tytułu podatków za transport, nie jest też organizatorem transportu zbiorowego do czasu wejścia w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

W trakcie konwentu przedstawiciele PGW Wody Polskie przedstawili informacje dot. działań bieżących oraz zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie Powiatu Żywieckiego takich jak:

  • Remont zbiornika Tresna. Planowana realizacja inwestycji w latach 2019 – 2021. Koszt inwestycji 6,5 mln. złotych.
  • odbudowa i modernizacja koryta cieku Kubiców w miejscowości Cisiec. Planowane rozpoczęcie robót w 2019 roku. Koszt inwestycji ponad 2,5 mln. złotych.
  • Zabezpieczenie brzegów potoku Ponikiew w Międzybrodziu Bialskim. Planowana realizacja inwestycji w latach 2019 – 2021. Koszt inwestycji ponad 2,1 mln. złotych.
  • Odmulenie Zbiornika Wodnego Tresna. Rozpoczęcie prac odmuleniowych planowane jest na 2021 rok. Koszt inwestycji to 135 mln. złotych. Obecnie trwają prace przy uzyskaniu pozwoleń środowiskowych na realizację tych prac.

Rozmawiano także o Powiatowej Strategii Elektromobilności. Na chwilę obecną samorządy w terenu Powiatu Żywieckiego zostały poproszone o uwagi i pomysły co do zakresu przygotowywanego dokumentu przez Starostwo Powiatowe w Żywcu.

Uczestnicy konwentu zwrócili uwagę na doprecyzowanie przepisów w zakresie utylizacji padłej dzikiej zwierzyny. W przedmiotowej sprawie zostanie przygotowane stanowisko celem podjęcia działań legislacyjnych. Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: KONWENT BURMISTRZA I WÓJTÓW POWIATU ŻYWIECKIEGO W JELEŚNI