Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

PRZYZNANO PROMESĘ NA REMONT DROGI POWIATOWEJ W KOCIERZU RYCHWAŁDZKIM

 

 

28 maja br. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Administracji przyznało dla Starostwa Powiatowego w Żywcu dofinansowanie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dofinansowanie w wysokości 810.000 dotyczy realizacji zadania „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1410 S Kocierz Rychwałdzki - Zakocierz, odcinek 1 w km od 0+000 do km 0+670, odcinek 2 w km od 1+590 do km 2+300 w m. Kocierz Moszczanicki i Kocierz Rychwałdzki”.


logo RSS

Powiat Żywiec: PRZYZNANO PROMESĘ NA REMONT DROGI POWIATOWEJ W KOCIERZU RYCHWAŁDZKIM