Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

SŁOŃCE, MUZYKA I WSPANIAŁA ATMOSFERA TOWARZYSZYŁY XXI POWIATOWEMU PRZEGLĄDOWI ORKIESTR DĘTYCH

 

2 czerwca br. na Rynku w Żywcu przy pięknej słonecznej pogodzie, odbył się XXI Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych, organizowany przez Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Żywcu. W przeglądzie wzięło udział 13 orkiestr dętych z terenu całego powiatu żywieckiego.  

Imprezę tradycyjnie rozpoczął przemarsz orkiestr ulicami miasta Żywca połączony z marszową muzyką, prezentacją barwnych strojów i występami mażoretek. Uroczystego otwarcia dokonał Wicestarosta Żywiecki Stanisław Kucharczyk wraz z  Burmistrzem Miasta Żywca Antonim Szlagorem. Później nastąpiła prawdziwa uczta dla miłośników orkiestr dętych. O tym, że „jest w orkiestrach dętych jakaś siła” przekonaliśmy się  słuchając ponad 500 osobowej powiatowej orkiestry, która wykonując wspólnie dwa utwory: „Pierwsze Spotkanie” oraz Slovansky pochod”,  rozgrzała licznie przybyłą na Żywiecki Rynek publiczność.

Po wspólnym koncercie nastąpiły prezentacje, w których kolejno wystąpiły:

 1. Orkiestra Dęta OSP Międzybrodzie Bialskie
 2. Miejska Orkiestra Dęta Miasta Żywca
 3. Orkiestra Dęta „Beskid” z Kocierza Moszczanickiego
 4. Orkiestra Dęta OSP Gilowice
 5. Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łodygowicach.
 6. Orkiestra Dęta OSP w Pewli Ślemieńskiej
 7. Orkiestra Dęta „Barka” z  Żabnicy
 8. Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Milówce
 9. Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Ślemienia
 10. Orkiestra Dęta Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Żywcu
 11. „Fire” Orkiestra Dęta przy OSP w Rychwałdku               
 12. Orkiestra Dęta OSP Czernichów
 13. Orkiestra Dęta przy Parafii w  Trzebini                                                                                       

Każda z orkiestr otrzymała pamiątkową statuetkę oraz wyróżnienie finansowe ze środków Starostwa Powiatowego w Żywcu. Nagrody wręczyli między innymi: Wicestarosta Żywiecki Stanisław Kucharczyk, Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Baczyński,Członek Zarządu Powiatu Jan Witkowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Władysław Skrzyp, Radni Powiatu: Jadwiga Jurasz, Jadwiga Jakubiec i Michał Czulak, Wójtowie Gmin Żywieckich, Dyrektor Szkoły Muzycznej Jolanta Tomas oraz Dyrektor Wydziału Kultury Mirosław Dziergas.

Obecni na Żywieckim Rynku podkreślali wysoki poziom artystyczny oraz różnorodność prezentowanego repertuaru. Należy podkreślić, iż trwający ponad pięć godzin przegląd odbywał z udziałem licznie zgromadzonej i żywiołowo reagującej publiczności.

Duże zainteresowanie wydarzeniem ze strony mieszkańców Żywiecczyzny pozwala nam pozostać z nadzieją, iż przyszłoroczny Przegląd zakończy się podobnie jak w tym roku sukcesem.

W imieniu organizatorów dziękujemy Burmistrzowi Miasta Żywca, Komendzie Powiatowej Policji, Straży Miejskiej, dyrektorowi Miejskiego Centrum Kultury, dyrektorowi Szkoły Muzycznej w Żywcu oraz Członkom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Żywca Oczkowa za pomoc w organizacji Przeglądu, natomiast Grupie Żywiec SA za sponsorowanie imprezy.

 Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: SŁOŃCE, MUZYKA I WSPANIAŁA ATMOSFERA TOWARZYSZYŁY XXI POWIATOWEMU PRZEGLĄDOWI ORKIESTR DĘTYCH