Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Powiat Żywiecki jest na końcowym etapie realizacji projektu pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.  Dzięki inwestycji zwiększa się efektywność kształcenia zawodowego w szkołach rejonu Powiatu Żywieckiego.

Wyremontowane oraz doposażone w sprzęt do kształcenia w zawodzie zostały klasopracownie  w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym, w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych. Po części zrealizowano prace w Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu. W tych placówkach powstały nowoczesne sale lekcyjne spełniające oczekiwania uczniów w zakresie kształcenia zawodowego. Aktualnie trwają prace remontowe w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu. Kończą się prace nad wyposażeniem kilku pracowni w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu.

Ogłoszono kolejne przetargi na roboty budowlane w pozostałych szkołach biorących udział w projekcie. Zachęcam do zapoznania się z dokumentacją przetargową oraz wzięcia udziału w postępowaniu.

Szczegółowe informacje podane są na stronach internetowych szkół, tj.:

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu

http://zsaiozywiec.biposwiata.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/211444/ogloszenie_nr_549019n2019_z_dnia_20190517_r_zespol_szkol_agrotec

Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu

http://zss-zywiec.edu.pl/o-nas/zamowienia-publiczne

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót w poszczególnych szkołach.Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT