Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

FINAŁ XX POWIATOWYCH DNI LASU

 

 

Zarząd Powiatu Żywieckiego już po raz 20 zorganizował imprezę o charakterze edukacyjnym pod nazwą Powiatowe Dni Lasu, której realizatorem był Wydział Ochrony Środowiska. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest popularyzacja wiedzy ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego środowiska przyrodniczego wśród dzieci i młodzieży Powiatu Żywieckiego.

W pierwszym etapie zorganizowane zostały konkursy szkolne, których zwycięzcy zostali zakwalifikowani do szczebla powiatowego. W sumie w etapie powiatowym tegorocznej edycji Powiatowych Dni Lasu wzięło udział 73 uczniów (30 szkół), najliczniej reprezentowane były szkoły podstawowe.

Etapy powiatowe konkursu w poszczególnych kategoriach szkół odbyły się w dniach 20-22 maja.

Laureaci w kategorii klas V i VI szkół podstawowych:

Miejsce I – Sebastian Caputa – uczeń Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Brzuśniku

Miejsce II – Wojciech Kozieł – uczeń Szkoły Podstawowej im. Ks. Pr. St. Gawlika w Radziechowach

Miejsce III – Weronika Tracz – uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie

Miejsce IV – Magdalena Zyzak – uczennica Szkoły Podstawowej im. St. Kard. Wyszyńskiego w Żywcu 

Miejsce V – Tomasz Maniciak – uczeń Szkoły Podstawowej im. St. Kard. Wyszyńskiego w Żywcu 

Laureaci w kategorii klas VII i VIII szkół podstawowych i III gimnazjum:

Miejsce I – Hubert Sermak – uczeń Szkoły Podstawowej w Trzebinii

Miejsce II – Dominik Czul – uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzykowicach

Miejsce III – Jan Karbowski – uczeń Szkoły Podstawowej im. St. Kard. Wyszyńskiego w Żywcu

Miejsce IV – Natalia Fiedor – uczennica Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pietrzykowicach

Miejsce V – Natalia Suszanowicz- uczennica Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świnnej

Laureaci w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

Miejsce I – Arkadiusz Skocz – uczeń Zespołu Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu
Miejsce II – Grzegorz Byrtus – uczeń Zespołu Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu
Miejsce III – Krzysztof Janiczak – uczeń Zespołu Szkół Samochodowych w Żywcu
Miejsce IV – Jakub Iciek – uczeń Zespołu Szkół Samochodowych w Żywcu

Zwieńczeniem było wręczenie laureatom konkursów nagród rzeczowych ufundowanych przez Zarząd Powiatu Żywieckiego, ponadto każdy uczestnik otrzymał dyplom za udział w etapie powiatowym.Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: FINAŁ XX POWIATOWYCH DNI LASU