POSIEDZENIA KOMISJI RADY POWIATU W ŻYWCU (MAJ 2019r.)

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji informuje, że w dniu 21 maja 2019r. o godzinie 13.30 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żywcu odbędzie się posiedzenie Komisji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie projektów uchwał na VI sesję Rady Powiatu.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

***

Przewodnicząca Komisji Promocji Powiatu, Kultury Sportu i Turystyki ora z współpracy z samorządami informuje, że w dniu  24 maja 2019r. o godzinie 13.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żywcu odbędzie się posiedzenie Komisji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
 4. Promocja Powiatu Żywieckiego - referujący Dyrektor Wydziału TKSP.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 6. Zatwierdzenie protokołu.
 7. Zakończenie posiedzenia.

Powiat Żywiec: POSIEDZENIA KOMISJI RADY POWIATU W ŻYWCU (MAJ 2019r.)